Vereniging

Philips van Leyden b.p. is het dispuut voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis van de Universiteit Leiden. Philips organiseert ca. 8 lectio's per jaar. Voorafgaand aan de lectio's vindt er een borrel plaats op de afdeling Rechtsgeschiedenis en na afloop is het traditie om met alle aanwezigen uit eten te gaan. 

Voorts kent Philips nog allerlei andere activiteiten; zo wordt er regelmatig een stad in Nederland bezocht met de hele groep om aldaar musea, archieven, maar zeker ook kroegen te bezoeken. Bovendien organiseert Philips jaarlijks een reis van enkele dagen naar een bestemming binnen het Romeinse Rijk. 

Agenda

26 september – lezing prof. Egbert Koops, Defecte boeken en malicieuze taxaties: Over bedrog en laesio enormis bij de aankoop van de Vossiusbibliotheek door de Universiteit Leiden, 1691-1704. Zie hier het facebookevenement.

In 1689 kwam de Vossiusbibliotheek op de markt. De Leidse universiteit griste de omvangrijke collectie gretig weg voor de neus van Oxford, voor de som van 33.000 gulden. Toen de bibliotheek in Leiden aankwam, bleek echter dat de collectie niet bevatte wat de Leidse hoogleraren ervan hadden verwacht. De curatoren weigerden betaling van de resterende koopprijs en de erven-Vossius begonnen een proces dat van het Hof van Holland tot de Hoge Raad voerde en 13 jaar zou duren.

De universiteit ging voor alle Romeinsrechtelijke ankers liggen - actio empti, aedilicische rechtsmiddelen, laesio enormis - maar werd op alle punten in het ongelijk gesteld en bleef zitten met een gepeperde rekening van 12.000 gulden aan proceskosten. Hoe kwam het dat de Leidse universiteit, destijds toch de thuishaven van Voet, Vitriarius, Noodt en Matthaeus, zich zo in de luren liet leggen? In deze lezing wordt geprobeerd om zowel de juridische als de beleidsmatige toedracht van het proces te reconstrueren.


Zoals gebruikelijk begint de avond om 17.30 uur met de borrel op de Moot Court-gang, in de rechter A-vleugel op de tweede verdieping van het KOG. De lezing zal om 18.30 uur aanvangen in lokaal B0.31. Na afloop zullen wij traditiegetrouw in Philipsstijl dineren.

Foto's

Lid worden

Het Philips-lidmaatschap staat open voor alle studenten, afgestudeerden en medewerkers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

De contributie bedraagt slechts €15 per jaar.