Vereniging

Philips van Leyden b.p. (opgericht 15 december 1961) is het dispuut voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis van de Universiteit Leiden. Philips organiseert ca. 8 lectio's per jaar. Voorafgaand aan de lectio's vindt er een borrel plaats op de afdeling Rechtsgeschiedenis en na afloop is het traditie om met alle aanwezigen uit eten te gaan. 

Voorts kent Philips nog allerlei andere activiteiten; zo wordt er regelmatig een stad in Nederland bezocht met de hele groep om aldaar musea, archieven, maar zeker ook kroegen te bezoeken. Bovendien organiseert Philips jaarlijks een reis van enkele dagen naar een bestemming binnen het Romeinse Rijk. 


Bestuur 2022-2023


Praeses: Ward Strengers
Vice-praeses: Emma van Gastel
Ab-actis: Emma Swinkels
Quaestor: Keet Raat

Agenda

12 oktober 2022 - mr. dr. Jeannette Smit over huurkorting en onvoorziene omstandigheden door de eeuwen heen

Op woensdag 12 oktober zal mr. dr. Jeannette Smit, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, ons inwijden in het leerstuk van de onvoorziene omstandigheden in het huurrecht, in rechtshistorisch perspectief. 

Wat is billijk als exploitatie van het gehuurde aanzienlijk minder opbrengt als gevolg van omstandigheden die niet zijn toe te rekenen aan één van de partijen bij de huurovereenkomst? Met een pandemie vers in ons geheugen, is het niet moeilijk om ons daar een voorstelling van te maken.

Dat de Romeinen voor dergelijke gevallen reeds een remedie hadden ontwikkeld, zal u eveneens weinig verbazen. Jeanette Smit zal onder meer verhalen over toepassing van die remissio mercedis, en de ontwikkeling die dit leerstuk in Europa vervolgens heeft doorgemaakt. En ook: In hoeverre klinken de Romeinse overwegingen nog door tijdens ‘onze’ pandemie?

De traditionele pré-borrel op de afdeling Rechtsgeschiedenis (Kamerlingh Onnes Gebouw, A- vleugel, 3e verdieping), zal aanvangen om 17:30 uur. Om 18:30 uur begint vervolgens de lezing in lokaal A.008, waarna wij na afloop met hen die dat willen zullen dineren in Philipsstijl.

Foto's

Lid worden

Het Philips-lidmaatschap staat open voor alle studenten, afgestudeerden en medewerkers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

De contributie bedraagt slechts €15 per jaar.