Vereniging

Philips van Leyden b.p. (opgericht 15 december 1961) is het dispuut voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis van de Universiteit Leiden. Philips organiseert ca. 8 lectio's per jaar. Voorafgaand aan de lectio's vindt er een borrel plaats op de afdeling Rechtsgeschiedenis en na afloop is het traditie om met alle aanwezigen uit eten te gaan. 

Voorts kent Philips nog allerlei andere activiteiten; zo wordt er regelmatig een stad in Nederland bezocht met de hele groep om aldaar musea, archieven, maar zeker ook kroegen te bezoeken. Bovendien organiseert Philips jaarlijks een reis van enkele dagen naar een bestemming binnen het Romeinse Rijk. 


Bestuur 2023-2024

  • Praeses: T. Moumen
  • Ab-actis: S.J. Douma
  • Quaestrix: G. Stoffers
  • Assessor: S.J. Struijk

Agenda

16 februari 2024 - Lectio mr. Fleur Stolker

In zijn History of English Law beschreef de bekende Engelse jurist Holdsworth het Engelse faillissementsrecht tot aan de hervormingen aan het eind van de negentiende eeuw als een smet op een beschaafde samenleving. Nergens anders werden debiteuren zo frequent in de schuldenaarsgevangenis opgesloten wegens het niet betalen van schulden. Individuele faillissementen konden namelijk tot 1869 niet worden kwijtgescholden. De schrijnende omstandigheden van deze gevangenissen werden bekend door de verhalen van Charles Dickens, die deze situaties gedetailleerd beschreef en bijna een cultstatus creëerde rondom het bewustzijn van de erbarmelijke toestanden in deze instellingen. Het Engelse faillissementsrecht is echter niet altijd hetzelfde geweest. Tussen de introductie van de eerste faillissementswet, The Statute of Bankrupt, in 1543 en 1621 kende Engeland een veel progressiever faillissementssysteem, waar mensen wel van hun schulden konden worden verlost. Aan de hand van archiefmateriaal van de Court of Chancery en de Privy Council, kunnen de grondbeginselen van het Engelse faillissementsrecht worden gereconstrueerd en kan worden aangetoond dat Engeland, na de introductie van het faillissementsrecht in 1543, zijn tijd ver vooruit was. Het is daarentegen aan politieke en andere externe factoren te wijten dat de ontwikkeling van het faillissement een stap terug heeft gezet.

 

Op vrijdag 16 februari steekt mr. Fleur Stolker, research fellow aan het Emmanuel College te Cambridge en gepromoveerd op dit onderwerp, het Kanaal over om een lezing te geven over de rol van Equity in het Engelse faillissementsrecht.

 

U bent van harte uitgenodigd om de lectio bij te wonen. Wij zullen om 17.30 aanvangen met een borrel op de afdeling Rechtsgeschiedenis (Kamerlingh Onnes-Gebouw, A-vleugel, 3e verdieping). Om 18.30 begint vervolgens de lezing in lokaal B0.41 Na afloop zullen wij traditiegetrouw in Philipsstijl dineren. Let op: overeenkomstig het beleid van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zal het voor iedereen zonder LU-kaart nodig zijn zich aan te melden door een mail te sturen met voor- en achternaam naar philipsvanleyden@gmail.com.

Foto's

Lid worden

Het Philips-lidmaatschap staat open voor alle studenten, afgestudeerden en medewerkers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

De contributie bedraagt slechts €15 per jaar.

 

Let op: door een fout in de website werkt onderstaand formulier niet. Voor vragen over het lidmaatschap kunt u het beste een mail sturen naar: philipsvanleyden@gmail.com