Vereniging

Philips van Leyden b.p. is het dispuut voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis van de Universiteit Leiden. Philips organiseert ca. 8 lectio's per jaar. Voorafgaand aan de lectio's vindt er een borrel plaats op de afdeling Rechtsgeschiedenis en na afloop is het traditie om met alle aanwezigen uit eten te gaan. 

Voorts kent Philips nog allerlei andere activiteiten; zo wordt er regelmatig een stad in Nederland bezocht met de hele groep om aldaar musea, archieven, maar zeker ook kroegen te bezoeken. Bovendien organiseert Philips jaarlijks een reis van enkele dagen naar een bestemming binnen het Romeinse Rijk. 

Agenda

6 November 2019 – Lectio Wouter Druwé (KU Leuven).

De geleerde rechtspraktijk in vroegmoderne Nederlandse drukken: over voorzichtige juristen en lakse theologen

Vanaf het midden van de zestiende eeuw verschenen in de Nederlanden gedrukte consilia-verzamelingen, collecties van rechtsgeleerde adviezen. In de zeventiende eeuw kwamen daar ook decisiones-verzamelingen bij, gedrukte werken met veelvuldige verwijzingen naar gerechtelijke beslissingen. Deze beide bronnen van de Nederlandse ‘geleerde rechtspraktijk’ bieden een unieke kijk op hoe het universitaire (Romeinse) recht mee het vroegmoderne rechtsleven bepaalde. Tegelijk wijzen deze consilia en decisiones als geen ander op het meergelaagde karakter van de vroegmoderne rechtsorde. Ook moraaltheologische literatuur wordt geregeld geciteerd. Dat was in het bijzonder het geval wanneer in het kredietverleningsrecht kwesties rond het woekerverbod en de ‘gerechte prijs’ behandeld werden. Hoe verhielden de standpunten van juristen en moraaltheologen over deze netelige kwesties zich tot elkaar? Waren de juristen bezorgder om het zielenheil dan de godgeleerden?

Lectio: 17:30, A-vleugel, derde verdieping, Kamerling Onnes-gebouw

Borrel: 18:30, lokaal B.041.

Zie hier het facebookevenement.

Foto's

Lid worden

Het Philips-lidmaatschap staat open voor alle studenten, afgestudeerden en medewerkers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

De contributie bedraagt slechts €15 per jaar.