Vereniging

Philips van Leyden b.p. (opgericht 15 december 1961) is het dispuut voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis van de Universiteit Leiden. Philips organiseert ca. 8 lectio's per jaar. Voorafgaand aan de lectio's vindt er een borrel plaats op de afdeling Rechtsgeschiedenis en na afloop is het traditie om met alle aanwezigen uit eten te gaan. 

Voorts kent Philips nog allerlei andere activiteiten; zo wordt er regelmatig een stad in Nederland bezocht met de hele groep om aldaar musea, archieven, maar zeker ook kroegen te bezoeken. Bovendien organiseert Philips jaarlijks een reis van enkele dagen naar een bestemming binnen het Romeinse Rijk. 


Bestuur 2021-2022


Praeses: Ward Strengers
Abactis: Keet Raat
Quaestor: Toon van Middelkoop
Assessor: Eva Drommel

Agenda

Lectio 25 mei 2022 - Frederik Dhondt over soevereiniteit, rechtsmacht en grondgebied in de nadagen van het ancien régime 

Reeds anderhalf millennium zijn wij op dit continent gezegend met een systematische en compleetheid ambiërende ordening van het vermogensrecht. De Romeinse denkwijze is bij de continentale jurist volledig geïnternaliseerd. Die ordening is zo vanzelfsprekend, dat men er haast aan voorbij zou gaan dat het ook anders kan: niet ieder rechtsgebied heeft immers zijn Justinianus! U raadt het al, wij hebben het hier over het publiekrecht. Tijd dus, voor het privaatrechtelijk georiënteerde Philipslid, om de publieke zaak eens een tweede blik te gunnen!

Op 25 mei 2022 zullen wij dat doen met dr. Frederik Dhondt, universitair docent rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel, die voor ons een lectio zal verzorgen over grondgebied, soevereiniteit en rechtsmacht tussen 1661 en 1776: een periode waarin deze concepten volop in ontwikkeling waren. 

Die jaartallen zijn niet willekeurig gekozen; zij markeren de laatste eeuw van het ancien régime, van Lodewijk XIV tot de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Daarvoor werd het soevereiniteitsbegrip voornamelijk gedomineerd door privaatrechtelijke en leenrechtelijke concepten; zo werd de verhouding staat-burger geconstrueerd naar analogie van het dominium directum en dominium utile. Tot slot komt ook de legitimatie van territoriale claims buiten Europa aan bod. Genoeg intrigerende stof dus, om meer inzicht te krijgen in de wortels van een door Romanisten minder beoefende tak van sport. 

Wij hopen uiteraard dat u dit publiekrechtelijke uitstapje met ons wil beleven, en verwelkomen u graag vanaf 17:00 uur voor een borrel op het secretariaat van de afdeling Rechtsgeschiedenis (Kamerlingh Onnes Gebouw, A-vleugel, 3e verdieping).  Om 18:15 uur begint vervolgens de lezing in lokaal B.013, waarna wij na afloop voor hen die dat willen zullen dineren in Philipsstijl.

Foto's

Lid worden

Het Philips-lidmaatschap staat open voor alle studenten, afgestudeerden en medewerkers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

De contributie bedraagt slechts €15 per jaar.