Vereniging

Philips van Leyden b.p. (opgericht 15 december 1956) is het dispuut voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis van de Universiteit Leiden. Philips organiseert ca. 8 lectio's per jaar. Voorafgaand aan de lectio's vindt er een borrel plaats op de afdeling Rechtsgeschiedenis en na afloop is het traditie om met alle aanwezigen uit eten te gaan. 

Voorts kent Philips nog allerlei andere activiteiten; zo wordt er regelmatig een stad in Nederland bezocht met de hele groep om aldaar musea, archieven, maar zeker ook kroegen te bezoeken. Bovendien organiseert Philips jaarlijks een reis van enkele dagen naar een bestemming binnen het Romeinse Rijk. 


Bestuur 2021-2022


Praeses: Ward Strengers
Abactis: Keet Raat
Quaestor: Toon van Middelkoop
Assessor: Eva Drommel

Agenda

Het nieuwe academische jaar staat op het punt van beginnen. Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen wij elkaar de komende maanden weer als vanouds op de rechtenfaculteit begroeten. Een moment waarnaar u ongetwijfeld reikhalzend heeft uitgekeken; dat geldt in ieder geval wel voor het kersverse bestuur van Philips van Leyden b.p.!

Met veel enthousiasme kondigen wij dan ook onze eerste fysieke activiteit aan sinds het begin van de pandemie. Op donderdag 16 september 2021 zal mr.dr. Tobias van der Wal een lezing geven over het onderwerp waarop hij in 2019 aan onze rechtenfaculteit promoveerde: de samenloop tussen de rei vindicatio en de condictio.

Nemo condicit rem suam: de condictio staat lijnrecht tegenover de revindicatie. De laatste actie kan enkel worden ingeroepen door de eigenaar, waar een condictio impliceert dat men de eigendom heeft verloren. In beginsel achtten de Romeinen geen samenloop tussen de beide acties mogelijk. Hier was één belangrijke uitzondering op: de condictio furtiva, die samen met de actio furti kon worden ingesteld. Gaius verklaarde deze opmerkelijke inconsequentie uit de 'haat jegens dieven.' Deze op het oog onschuldige curiositeit in het Romeinse rechtsstelsel heeft in latere eeuwen haar stempel achtergelaten op de condictio in algemene zin. Tobias van der Wal neemt u in een reis door de rechtsgeschiedenis mee langs de verschillende zienswijzen en disputen, culminerend in de regeling van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Om 19:15 uur begint de lezing in lokaal B.041. Na afloop zullen wij traditiegetrouw in Philipsstijl dineren. Voor de volledigheid wijzen wij u er op dat het dragen van een mondkapje verplicht is wanneer u zich door de universiteitsgebouwen verplaatst. In verband met de coronacrisis vindt er deze keer geen borrel plaats voorafgaand aan de lezing.

Foto's

Lid worden

Het Philips-lidmaatschap staat open voor alle studenten, afgestudeerden en medewerkers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

De contributie bedraagt slechts €15 per jaar.