Vereniging

Philips van Leyden b.p. (opgericht 15 december 1956) is het dispuut voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis van de Universiteit Leiden. Philips organiseert ca. 8 lectio's per jaar. Voorafgaand aan de lectio's vindt er een borrel plaats op de afdeling Rechtsgeschiedenis en na afloop is het traditie om met alle aanwezigen uit eten te gaan. 

Voorts kent Philips nog allerlei andere activiteiten; zo wordt er regelmatig een stad in Nederland bezocht met de hele groep om aldaar musea, archieven, maar zeker ook kroegen te bezoeken. Bovendien organiseert Philips jaarlijks een reis van enkele dagen naar een bestemming binnen het Romeinse Rijk. 


Bestuur 2020-2021

Praeses: Tim Lubbers
Abactis: Lotte van den Bosch
Quaestor: Elín Schutte

Agenda

PRIJSVRAAG -  INZENDINGEN GEZOCHT!

Afgelopen 15 december is Philips van Leyden 64 jaar oud geworden; een respectabele leeftijd, die gevierd moet worden! Nu viel onze verjaardag helaas ook samen met de ingang van een nieuwe lockdown, hetgeen noopt tot creativiteit. Dat biedt echter ook kansen: een ouderwets rechtshistorisch dispuut als het onze kan zo bewijzen op zijn tijd ook modern te zijn. Samen met onze erepraeses schrijven wij daarom de volgende prijsvraag uit:

Welke Nederlandse stad verdient het met het oog op haar juridisch verleden – in de meest brede zin – om volgend jaar door ons dispuut bezocht te worden met een eendaagse excursie, en, belangrijker nog, waarom?

De inzenders van de beste drie voorstellen zullen worden gevraagd om hun idee kort te presenteren (10 à 15 minuten per presentatie) tijdens een online bijeenkomst op donderdag 14 januari 2020 om 16:00 uur. Het evenement zal worden afgesloten met de digitale uitreiking van de drie prijzen en een online (doch levensechte) borrel, zodat u naar genoegen kunt bijpraten met uw langgemiste rechtshistorische kameraden.

Naast de hoofdprijs, valt de winnaar bovendien een andere eer te beurt: zodra de omstandigheden het toelaten, zal Philips van Leyden b.p. namelijk daadwerkelijk een excursie organiseren naar de stad van het winnende voorstel.

Graag ontvangen wij uw inzending uiterlijk maandag 4 januari 2020 via philipsvanleyden@gmail.com. Ook indien u niet aan de prijsvraag meedoet, bent u natuurlijk van harte welkom om zich (op dezelfde wijze) aan te melden voor het online evenement. Nadere communicatie ten aanzien van het gebruikte programma zal volgen via e-mail.

Foto's

Lid worden

Het Philips-lidmaatschap staat open voor alle studenten, afgestudeerden en medewerkers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

De contributie bedraagt slechts €15 per jaar.