Vereniging

Philips van Leyden b.p. is het dispuut voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis van de Universiteit Leiden. Philips organiseert ca. 8 lectio's per jaar. Voorafgaand aan de lectio's vindt er een borrel plaats op de afdeling Rechtsgeschiedenis en na afloop is het traditie om met alle aanwezigen uit eten te gaan. 

Voorts kent Philips nog allerlei andere activiteiten; zo wordt er regelmatig een stad in Nederland bezocht met de hele groep om aldaar musea, archieven, maar zeker ook kroegen te bezoeken. Bovendien organiseert Philips jaarlijks een reis van enkele dagen naar een bestemming binnen het Romeinse Rijk. 

Agenda

9 December 2019 – Dieslezing Hylkje de Jong (VU Amsterdam), ter gelegenheid van het 58-jarig bestaan van Philips van Leyden b.p.

Ἐντολή (mandatum) in de Basilica​

Deze bijzondere lectio, “Ἐντολή (mandatum) in de Basilica”, wordt gehouden door Hylkje de Jong, die zal verhalen over het mandaat in het justiniaanse en byzantijnse recht, zoals dat in haar nieuwe boek “Ἐντολή (mandatum) in den Basiliken” onderzocht is. Dit contract staat in de Basilica in B. 12,1, dat correspondeert met D. 17,1 Mandati vel contra. Aan de hand van de indeling van haar boek bespreekt ze per thema de meest opmerkelijke vondsten in het Byzantijnse recht. Daarbij worden enkele teksten en scholia uit B. 12,1 gelezen.​

Lectio: 17:30, A-vleugel, derde verdieping, Kamerling Onnes-gebouw

Borrel: 18:30, lokaal B.025.

Zie hier het facebookevenement.

Foto's

Lid worden

Het Philips-lidmaatschap staat open voor alle studenten, afgestudeerden en medewerkers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

De contributie bedraagt slechts €15 per jaar.