Vereniging

Philips van Leyden b.p. (opgericht 15 december 1961) is het dispuut voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis van de Universiteit Leiden. Philips organiseert ca. 8 lectio's per jaar. Voorafgaand aan de lectio's vindt er een borrel plaats op de afdeling Rechtsgeschiedenis en na afloop is het traditie om met alle aanwezigen uit eten te gaan. 

Voorts kent Philips nog allerlei andere activiteiten; zo wordt er regelmatig een stad in Nederland bezocht met de hele groep om aldaar musea, archieven, maar zeker ook kroegen te bezoeken. Bovendien organiseert Philips jaarlijks een reis van enkele dagen naar een bestemming binnen het Romeinse Rijk. 


Bestuur 2023
Praeses: E.M. van Gastel
Ab-actis: E.W.T. Swinkels
Quaestrix: K.E. Raat

Agenda

15 december 2022 - Dieslezing door Quintijn Mauer

''Hellenistische rechtsfiguren in het Romeinse recht''

Naast het drijven van spot met de Romeinen hadden de Grieken ook de gewoonte om de mensheid te verdelen in twee secties: Grieks en barbaars. De positie die de Romeinen in deze Griekse deling innamen zal u waarschijnlijk niet verrassen. Tóch valt ook een haat-liefde relatie tussen de twee te bepleiten.

Hoewel de Grieken ontegenzeglijk op cultureel gebied veel invloed hebben gehad, hebben de Romeinen de dominantie veroverd in de wereld van het recht. Desalniettemin zijn er ook Griekse invloeden in de Digesten te vinden. De vraag die hier rijst is dan: hoe verhielden zij zich tot het Romeinse recht?

Met de jongste telg van Leidse romanisten als spreker belooft onze 61ste dies natalis er weer één voor in de boeken te worden. Dr. Quintijn Mauer zal op donderdag 15 december verhalen over zijn proefschrift, waarin de verhouding tussen Romeins en Hellenistisch recht centraal staat. Het Oosten mocht de Romeinen wellicht vals en gulzig noemen, maar over juridische kennis viel - en valt - niet te twisten. Het was voorts niet ongebruikelijk dat het Oosten juridische vragen naar het Romeinse Westen stuurde.

Naar goed Philipsgebruik zal de traditionele pré-borrel om 18:00 aanvangen op de afdeling Rechtsgeschiedenis (Kamerlingh Onnes Gebouw, A-vleugel, 3e verdieping). Om 19:00 begint vervolgens de lezing in lokaal B0.17, waar wij na afloop voor hen die dat willen zullen dineren en discussiëren in Philipsstijl.

Foto's

Lid worden

Het Philips-lidmaatschap staat open voor alle studenten, afgestudeerden en medewerkers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

De contributie bedraagt slechts €15 per jaar.