Vereniging

Philips van Leyden b.p. (opgericht 15 december 1961) is het dispuut voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis van de Universiteit Leiden. Philips organiseert ca. 8 lectio's per jaar. Voorafgaand aan de lectio's vindt er een borrel plaats op de afdeling Rechtsgeschiedenis en na afloop is het traditie om met alle aanwezigen uit eten te gaan. 

Voorts kent Philips nog allerlei andere activiteiten; zo wordt er regelmatig een stad in Nederland bezocht met de hele groep om aldaar musea, archieven, maar zeker ook kroegen te bezoeken. Bovendien organiseert Philips jaarlijks een reis van enkele dagen naar een bestemming binnen het Romeinse Rijk. 


Bestuur 2023-2024

  • Praeses: T. Moumen
  • Ab-actis: S.J. Douma
  • Quaestrix: G. Stoffers
  • Assessor: S.J. Struijk

Agenda

17 mei 2024 - Lectio mr. dr. Tobias Jonkers

Is het toelaatbaar dat een partij die zich in strijd met de goede zeden heeft gedragen, kan terugvorderen? Het eerste gevoel wijst misschien in de richting van de condicties, maar die waren uitgesloten bij immoreel gedrag. De erfenis van deze Romeinsrechtelijke benadering is te vinden in de wetgeving en rechtspraak van de ons omringende landen, maar niet of nauwelijks in het Nederlands recht. Toch rijst ook hier de vraag hoe de rechter moet omgaan met de vordering van degene die bijvoorbeeld een ambtenaar heeft omgekocht of een moordenaar heeft ingeschakeld. Kan zo’n partij met succes een vordering uit onverschuldigde betaling instellen?

 

Op vrijdag 17 mei zal mr. dr. Tobias Jonkers, universitair docent Verbintenissenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, een lezing geven met de titel: Onzedelijk gedrag, nietige overeenkomsten en terugvordering.

 

U bent van harte uitgenodigd om de lectio bij te wonen. Wij zullen om 17.30 aanvangen met een borrel op de afdeling Rechtsgeschiedenis (Kamerlingh Onnes-Gebouw, A-vleugel, 3e verdieping). Om 18.30 begint vervolgens de lezing in lokaal B0.13. Na afloop zullen wij traditiegetrouw in Philipsstijl dineren. Let op: overeenkomstig het beleid van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zal het voor iedereen zonder LU-kaart nodig zijn zich aan te melden door een mail te sturen met voor- en achternaam naar philipsvanleyden@gmail.com.

Foto's

Lid worden

Het Philips-lidmaatschap staat open voor alle studenten, afgestudeerden en medewerkers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

De contributie bedraagt slechts €15 per jaar.

 

Let op: door een fout in de website werkt onderstaand formulier niet. Voor vragen over het lidmaatschap kunt u het beste een mail sturen naar: philipsvanleyden@gmail.com