Vereniging

Philips van Leyden b.p. (opgericht 15 december 1961) is het dispuut voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis van de Universiteit Leiden. Philips organiseert ca. 8 lectio's per jaar. Voorafgaand aan de lectio's vindt er een borrel plaats op de afdeling Rechtsgeschiedenis en na afloop is het traditie om met alle aanwezigen uit eten te gaan. 

Voorts kent Philips nog allerlei andere activiteiten; zo wordt er regelmatig een stad in Nederland bezocht met de hele groep om aldaar musea, archieven, maar zeker ook kroegen te bezoeken. Bovendien organiseert Philips jaarlijks een reis van enkele dagen naar een bestemming binnen het Romeinse Rijk. 


Bestuur 2023
Praeses: E.M. van Gastel
Ab-actis: E.W.T. Swinkels
Quaestrix: K.E. Raat

Agenda

25 mei 2023 - Lectio prof. mr. Rick Verhagen

De afgelopen maand waren de schijnwerpers gericht op het bankwezen. De wereld keek met spanning toe hoe drie Amerikaanse banken in de afgelopen maand failliet gingen. De bezorgdheid neemt toe, er klinken geluiden van mensen die vrezen dat we opnieuw op een financiële crisis afstevenen. Anderen zijn positiever en hopen dat banken steviger zijn dan ze een decennium geleden waren. Eén ding is zeker, het bankwezen is actueler dan ooit. Zoals bij Philips van Leyden vaker blijkt, is terugkijken naar de manier waarop de Romeinen zaken aanpakten, vaak een goede manier om te reflecteren op onze hedendaagse problemen.

In de Romeinse economie kwam het bankwezen namelijk tot bloei; er ontwikkelden zich talloze beroepen die verantwoordelijk waren voor het functioneren van de Romeinse bankondernemingen, zoals de argentarii. Ook kwamen nieuwe juridische institiuten tot ontwikkeling, zoals pignus en hypotheca, die een belangrijke rol vervulden in de opkomende bankeconomie. 

Op donderdag 25 mei a.s. zal prof. mr. Rick Verhagen, hoogleraar Romeins Recht en Samenleving aan de Radboud Universiteit Nijmegen, een lectio verzorgen. Het onderwerp van zijn lectio betreft Verhagens recente boek: Security and Credit in Roman Law. Verhagen zal ingaan op de rol die de Romeinse juridische instituten hadden binnen het bankwezen. Ook zal hij ons meer vertellen over de ontwikkeling van de Romeinse zekerheidsrechten en deze linken aan de Romeinse bankpraktijken. De bronnen uit het archief van de bankiersfamilie zullen hierbij centraal staan.
Naar goed Philipsgebruik zal de traditionele pré-borrel om 17:30 uur aanvangen op de afdeling Rechtsgeschiedenis (Kamerlingh Onnes Gebouw, A-vleugel, 3e verdieping). Om 18:30 uur begint vervolgens de lezing in lokaal B0.41, waar wij na afloop voor hen die dat willen zullen dineren én discussiëren in Philipsstijl.

12 juni 2023 - Excursie Oudewater en Montfoort

Op 12 juni zullen we met Philips afreizen naar Oudewater en Montfoort voor een rechtshistorische excursie!  In Oudewater is een heus overblijfsel van de heksenprocessen te vinden: de heksenwaag! Vanuit heel Europa reisden mensen naar Oudewater af om een ‘Certificaet van Weginghe’ te bemachtigen.

Het programma wordt spoedig bekend gemaakt. U wordt verzocht zich aan te melden via philipsvanleyden@gmail.com.

19 augustus 2023 - Etstoel van Anloo

Is uw rechtshistorische honger nog niet gestild? Dan hebben wij goed nieuws voor u! Op de derde zaterdag van augustus (19 augustus 2023) reizen wij samen met de leden die aanwezig zijn in Germania Inferior naar de Etstoel van Anloo. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar philipsvanleyden@gmail.com.

Foto's

Lid worden

Het Philips-lidmaatschap staat open voor alle studenten, afgestudeerden en medewerkers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

De contributie bedraagt slechts €15 per jaar.