Vereniging

Philips van Leyden b.p. (opgericht 15 december 1961) is het dispuut voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis van de Universiteit Leiden. Philips organiseert ca. 8 lectio's per jaar. Voorafgaand aan de lectio's vindt er een borrel plaats op de afdeling Rechtsgeschiedenis en na afloop is het traditie om met alle aanwezigen uit eten te gaan. 

Voorts kent Philips nog allerlei andere activiteiten; zo wordt er regelmatig een stad in Nederland bezocht met de hele groep om aldaar musea, archieven, maar zeker ook kroegen te bezoeken. Bovendien organiseert Philips jaarlijks een reis van enkele dagen naar een bestemming binnen het Romeinse Rijk. 


Bestuur 2023-2024

  • Praeses: T. Moumen
  • Ab-actis: S.J. Douma
  • Quaestrix: G. Stoffers
  • Assessor: S.J. Struijk

Agenda

28 september 2023 - Lectio prof. mr. W.J. Zwalve

Wie zich enigszins verdiept in het leven van keizer Frederik II, zal niet versteld staan van zijn bijnaam stupor mundi (verbazing der wereld): naar men zegt baarde zijn moeder, de tot dan toe kinderloze Constance van Sicilië, hem op een marktplein om zo duidelijk te maken dat de jonge Frederik een rechtmatige opvolger zou zijn van zijn vader, de Roomse keizer en koning van Sicilië. Later in zijn leven ondernam hij op instigatie van Paus Gregorius IX een kruistocht, maar in plaats van de gebruikelijke geweldplegingen wist Frederik II — die onder meer Arabisch sprak — zich door overleg toegang te verschaffen tot de heilige plaatsen. De vraag rijst welke invloed deze bijzondere persoon en zijn directe voorgangers hebben gehad op de Europese verhoudingen en of deze misschien net zo verbazingwekkend zijn.

Op donderdag 28 september zal em. prof. Willem Zwalve, emeritus hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en erepraeses van ons dispuut, een lectio verzorgen over zijn nieuwste boek Power and Authority, A Trial of Two Swords. In dit werk gaat hij in op de vereniging van het Heilige Roomse Rijk en het Koninkrijk Sicilië in de periode 1186-1250. In het eerste deel behandelt hij de oorsprong en gevolgen van de vereniging tussen deze twee Europese zwaargewichten. Verder buigt hij zich over de afzetting van keizer Frederik II door het Eerste Concilie van Lyon, de hieraan ten grondslag liggende wetten en het effect op de Europese verhoudingen.

U bent van harte uitgenodigd om de lectio bij te wonen. Wij zullen om 17.30 aanvangen met een borrel op de afdeling Rechtsgeschiedenis (Kamerlingh Onnes-Gebouw, A-vleugel, 3e verdieping). Om 18.30 begint vervolgens de lezing in lokaal B0.41. Na afloop zullen wij traditiegetrouw in Philipsstijl dineren. Let op: overeenkomstig het nieuwe beleid van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zal het voor iedereen zonder LU-kaart nodig zijn zich aan te melden door een mail te sturen met voor- en achternaam naar philipsvanleyden@gmail.com

Foto's

Lid worden

Het Philips-lidmaatschap staat open voor alle studenten, afgestudeerden en medewerkers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

De contributie bedraagt slechts €15 per jaar.