Vereniging

Philips van Leyden b.p. (opgericht 15 december 1961) is het dispuut voor Romeins recht en Europese rechtsgeschiedenis van de Universiteit Leiden. Philips organiseert ca. 8 lectio's per jaar. Voorafgaand aan de lectio's vindt er een borrel plaats op de afdeling Rechtsgeschiedenis en na afloop is het traditie om met alle aanwezigen uit eten te gaan. 

Voorts kent Philips nog allerlei andere activiteiten; zo wordt er regelmatig een stad in Nederland bezocht met de hele groep om aldaar musea, archieven, maar zeker ook kroegen te bezoeken. Bovendien organiseert Philips jaarlijks een reis van enkele dagen naar een bestemming binnen het Romeinse Rijk. 


Bestuur 2022-2023
Praeses: Ward Strengers
Vice-praeses: Emma van Gastel
Ab-actis: Emma Swinkels
Quaestrix: Keet Raat

Agenda

24 november 2022 - Lezing Rian Bobbink

''Oude zakelijke rechten opgediept: een strijd om 15e-eeuwse visrechten tot aan de Hoge Raad''

πάντα ῥεῖHet zullen niet de vijftiende-eeuwse visrechten op de Waal zijn die zich onder deze stroming zullen rekenen. Alles is constant aan verandering onderhevig, maar deze oude zakelijke rechten bleken door de eeuwen heen resistent. Op 15 juli dit jaar deed de Hoge Raad uitspraak naar aanleiding van een conflict over de visrechten aan de zuidelijke oever van de Waal, bij leenakte gevestigd in 1402.

Op donderdag 24 november 2022 zal mr. dr. Rian Bobbink, universitair docent aan de Radboud Universiteit, een lectio verzorgen over het oude zakelijke visrecht en de rechtszaak er omheen. Bobbink neemt ons mee op een reis door de rijke geschiedenis die ten grondslag ligt aan het uitspraak. Zo draaide de zaak om watervaste visrechten, maar ook de Romeinse bezitsleer en de afschaffing van Heerlijcke rechten kwamen aan bod. Hebben oude zakelijke rechten, met inachtneming van ons gesloten goederenrechtelijke stelsel, überhaupt nog werking? Bobbink zal reageren op al uw vragen die bij het visrecht boven komen drijven.

Zoals gebruikelijk zal de traditionele pré-borrel om 17:30 uur aanvangen op de afdeling Rechtsgeschiedenis (Kamerlingh Onnes Gebouw, A-vleugel, 3e verdieping). Om 18:30 uur begint vervolgens de lezing in lokaal A.014, waar wij na afloop voor hen die dat willen zullen dineren en discussiëren in Philipsstijl.

Foto's

Lid worden

Het Philips-lidmaatschap staat open voor alle studenten, afgestudeerden en medewerkers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

De contributie bedraagt slechts €15 per jaar.